Referencer

Her er et lille udpluk af vores referencer:

 

Tidens Efterretnings Tjeneste

Velfærdsministeriet Sekretariatschef Helena Ruud

Alle tog godt imod arrangementet, da tingene blev gjort professionelt og med respekt for deltagernes grænser. Eventen bragte virkelig folk sammen. Alle følte sig i trygge hænder og positivt udfordret. Skønt at opleve den positive stemning.

 

Carsten Lund Madsen salgschef
Lilleheden – Hirtshals

Tidens Efterretnings Tjeneste gav alle i de enkelte afdelinger en fornemmelse af hvor vigtigt samarbejde og kommunikation er! Vi nød alle at være tilstede. Vi glemte alt om vanlige roller, regler og relationer. Vi gav den gas og lærte hinanden bedre at kende på en sjov og uformel måde.
Vi har aldrig leget, grinet og hygget os så meget, som i de timer med agenterne fra TET.

 

Fujitsu Siemens Computers A/S Direktionssekretær Winnie Grynnerup:

I TETs tjeneste blev gennemført med et maksimum af professionalisme.

Alle gik i lag med opgaverne med fynd og klem. Konkurrencen var hård til det sidste. Alle var under tidspres. De små grå blev sat på prøve og lattermusklerne trænet flittigt. Arrangørerne styrede eventen med særdeles sikker hånd. Der var ingen – gentager INGEN – slinger i valsen dér! Det kørte som efter en snor.

Vi blev alle udfordret på vores samarbejdsevner, kreativitet, kommunikation og stresstærskel. Mine forventninger blev til fulde indfriet.

 

Skandia A/S, Tine Kirk
’Fantastisk. En super dag i ’Tidens Efterretnings Tjeneste’ med masser af grin og vigtigst: Gode findings og opsamling ved hjælp af arrangørerne. Vi har arrangeret mange teambuildings og happening i Skandia, men aldrig så sjove og så stadig uden at tabe momentum på learning. Vi vil helt sikkert overveje at bruge dem igen. Meget professionelle med en forfriskende ny vinkel på, at det kan være sjovt at være på kursus.’

 

WM-Data, Ballerup – Karsten Aksten, Credit Controller
’Efter eftermiddagskaffen vågnede vi brat op – da seminaret blev afbrudt af 3 undercover agenter fra ’TET’s Tjeneste’. Vi blev alle fordelt på hold á ca. 8 personer, fordi vi skulle testes i diverse opgaver: Opfindsomhed, udholdenhed, smidighed og sidst men ikke mindst vor evne til at samarbejde.
Det var en underholdende eftermiddag, der blev holdt på et rigtigt godt fysisk og intellektuelt niveau, hvor alle ca. 60 deltagere kunne være med. Konkurrence-instinktet blev vækket og holdt ved lige under hele ’agent-træningen’.

En fornøjelig, festlig og udfordrende eftermiddag.

 

Radiometer Medical Aps, Richard Frankland
‘The important thing was that we should have some fun and hopefully learn something about teamwork on the way. You were professional, confident and you succeeded in carrying us through the exercises. The element of surprise in: ‘Tidens Efterretnings Tjeneste’ was OK and in the event you had chosen a good mix of physical and brain tests. We confirmed our good communication skills. We learned some weaknesses we have in the way we carry out the decisions we make. We had fun and the event re-enforced that we are a team that gets on well together. You did a good job and delivered what we needed on time.’

 

Einsteins Garage

Landsnetværket for familieskoler og klasser, Henriette Wilson

Arrangørerne gjorde meget ud af at forventningsafstemme og spørge ind til formål, hensigt og ønsket effekt. Det betød også, at vi havde nogle meget givende timer sammen i ’Einsteins Garage’, hvor alle deltagere blev inspireret til elementer i egen praksis i forhold til inklusion. Fik flyttet sig i forhold til de mere almindelige veje at gå i innovative processer. Blev forstyrret i sine vante tankemønstre. Fik øje på muligheder i sproget.

Einstein Garage vil være et oplagt indspark i enhver proces, hvor organisationen skal forandres eller nytænkes. De kan være med til at skabe en forandring i alle sammenhænge – en forandring, hvor ledere og medarbejdere selv aktivt skaber mulighederne for forandring og udvikling’

 

Rebild Kommune, Pernille Hillersborg
Flere har nævnt, at det var dejligt at være fælles om noget energigivende og sjovt. Mange af øvelserne i ’Einsteins Garage’ såsom ’Yes, vi har lavet en fejl’ bliver hængende og brugt i organisationen. Den samlede oplevelse var rigtig god. Vi havde et godt formøde med konsulenterne og eventen gav god energi til ledergruppen. Det var en god og anderledes måde at arbejde med kreativitet på, og vi bruger gerne arrangørerne igen, hvis vi skal arbejde med et emne, der matcher et af deres koncepter.’

 

Brøndby Kommune Ældre og Omsorg
Lene Nilsson Sundhedsfaglig konsulent

Der var en fin balance i mellem latter/humor, fysiske indslag og den mere ”alvorlige” del med at fastholde fokuspunkter og erfaringer. Jeg tror på at denne fælles oplevelse vil gavne implementeringen på den lange bane. Vores forventninger blev til fulde indfriet.

 

 

Ministeriet for Mærkelige Målsætninger

Per Bo Christensen It-chef Rebild kommune

Temaet til vort seminar skulle være humor – og det blev det i høj grad. Det var stærkt, kreativt, stærkt underholdende og med til at skabe en lettere tilgang til hverdagen i lang tid. Selve organiseringen og forløbet var professionelt og rutineret gennemført på en måde, så ingen tabte tråden og alle deltagere var engagerede.

 

Kystdirektoratet, Anne Lund, afdelingschef for Strategi og Udvikling
Vi valgte ’Ministeriet for Mærkelige Målsætninger’ fordi det drejede sig om arbejdsmiljøet, trivsel og arbejdsglæde, som netop var de temaer vi gerne ville bringe i spil. Vi oplevede en sjov og anderledes event, som uden tvivl medførte, at mange af os fik tanker og ideer med hjem, om hvordan vi hver især kan bidrage til, at hverdagen på en god måde bliver humørfyldt. Vi blev bevidste om, at det har betydning for os, at vi fastholder og udbygger det gode humør på vores arbejdsplads. Fiktionen er en sjov og anderledes måde at arbejde på med organisatoriske udfordringer, og fordi fiktionen danner en ramme, som faciliterer at alle engageres. ’

 

Center for Ledelse – Peder Johansen, seniorrådgiver 

I Ministeriet for Mærkelige Målsætninger bliver der skabt en ramme, der i den grad engagerer deltagerne i opgaveløsningen – og samtidig bliver en række pointer om humor, tankespring, normbrud som grundelementer i innovativ tænkning anskueliggjort. Ministeriet for Mærkelige Målsætninger formår på en gang at få skabt refleksion – få givet tanken krop – og få lattermusklerne sat på arbejde.

,

Parkvejens Skole, Odder – Keld Rask, skoleleder, Carrie Harritsø, pædagogisk leder

På Parkvejens skole fik vi besøg af Ministeriet for Mærkelige Målsætninger på vores pædagogiske dag, der skulle skabe fundament for samarbejde og udvikling på tværs af teams og faggrupper.

I skolens ’fælleskultur’ står der, at vi ønsker en positiv tilgang til vanskelige eller problemfyldte situationer samt at vi ser humor som et godt redskab frem for bebrejdelser, negativ kritik og moralisering.

Under Ministeriets ledelse satte vi derfor fokus på humor i hverdagen. Vi målte smilebånd, udformede humor-kanon, frigjorde endorfiner og var i dialog om humorens betydning for helbred, samarbejde og arbejdsmiljø – alt sammen under megen latter. Efterfølgende har mange rost arrangementet og takket for en god dag. Nogle medarbejdere har brugt Ministeriets øvelser direkte i deres egen undervisning, en gruppe medarbejdere har indstiftet en pris til glæde for kolleger og Ministeriets besøg er blevet fremhævet som udtryk for, at skolen aktivt styrker arbejdsmiljøet.

 

Rolf Krage Skole, Ruby Krarup
’Tak for sidst herfra. Ministeriet for Mærkelige Målsætninger er blevet positivt modtaget af alle, og vi havde en fantastisk dejlig aften sammen, så jeg er en meget tilfreds skoleleder. Som en af medarbejderne sagde her til morgen. Det var lige, hvad vi trængte til.’

  

Dolores Fernandes vender hjem 

Danske Bank HR Partner Jette Radich Thunbo

Vi var meget spændte på forløbet, eftersom vi ikke havde oplevet det tidligere eller havde erfaringer med et lignende set-up. Da forløbet endelig kørte var det fantastisk at se, den energi, der var blandt cheferne, der levede sig ind i stykket og gav sig selv fuldt ud. Det var sjovt og lærerigt på en gang. At man bruger sig selv i læringen giver god grobund for en implementering i dagligdagen. Vi har taget udbyttet op og arbejder videre med vidensdeling.

 

Danmarks Miljøundersøgelser forskningschef Hans Løkke

Vi lærte meget om os selv og at vores videndeling fulgte mønstre som ikke var optimale. Det var en morsom oplevelse med mange overraskelser og megen selverkendelse. Illusionen fungerede, alle var med i legen, og de fleste var særdeles ivrige frem mod den afslørende afslutning hvor vi trods alle selvskabte hindringer løste opgaven. ”Sikkerhedspersonalet” var professionelle, venlige, barske og styrede forløbet effektivt med en stram tidsplan som blev punktligt overholdt.

 

Skals Skole Skoleleder Jess-Ole Jensen

Udbyttet har været stort, og der tales stadig i “krogene” om eventen. Det var en stor oplevelse for os. Det er tydeligt, at de to personalegrupper – pædagoger og lærere – har fået ekstra kendskab og tillid til hinanden. Pædagogerne har efter teambuildings-dagen tilbudt deres arbejdskraft i skoledagen, når der har været behov herfor. Her var der under planlægningen af helhedsskolen lidt angst i relation til egen formåen. Vi ser alle frem til opfølgningsmødet med jer i begyndelsen af november måned.

 

Brorsonskolen, Varde, Oluf Nissen, skoleleder

Tilbagemeldingerne fra medarbejderne viser at ’Dolores Fernandes vender hjem’ var en rigtig god oplevelse. Umiddelbart er udbyttet en større bevidsthed om, at vi skal dele vores viden, hvis vi vil løse vore opgaver. Vi kunne bestemt finde på at bruge arrangørerne igen, f. eks til en anderledes temadag og vi vil helt klart anbefale dem – det er allerede sket. Rygtet om en spændende pædagogisk dag er løbet rundt i Varde Kommune og de forskellige events muligheder er delt med flere -:)